29 Ekim 2009 Perşembe

CUMHURİYET

SON NEFESİMİZE KADAR İZİNDEYİZ
ATAM...
29 EKİM

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ

KUTLU OLSUN...